Ga naar de inhoud


Onderhoud

Alarmesystemen tegen diefstal : verplicht

Op grond van de "wet Tobback" van 10 april 1990, en het Koninklijk Besluit van 25 april 2007, moet iedere veiligheidsinstallatie die voorzien is van een buitensirene en/of aangesloten is bij de wachtcentrale, het voorwerp uitmaken van een onderhoudsbeurt, minimum 1 maal per jaar.

Bovendien en in het kader van de INCERT certificatie van uw veiligheidssysteem, moet dit jaarlijks onderhoud contractueel vastgelegd worden met onze vennootschap teneinde de goede uitvoering ervan te garanderen.

Wij kunnen uw alarmsysteem dus enkel onder spanning zetten nadat wij in het bezit zijn van dit contract.

Andere veiligheidssystemen: facultatief maar aanbevolen
Alle andere elektronische beveiligingssystemen (branddetectie, bewakingscamera's, toegangscontrole, buitendetectie ...) zouden eveneens onderworpen moeten worden aan een  jaarlijks nazicht, en dit ondanks dat dit onderhoud geen wettelijke verplichting is.
We kunnen u verschillende types van contracten aanbieden, aangepast aan uw wensen en uw budget.

We kunnen ook samen een dienstencontract op maat uitwerken op basis van uw lastenboek (Service Level Agreement).

Waarom het jaarlijkse onderhoud van een beveiligingssysteem jaarlijks nodig is?

De meeste beveiligingssystemen (inbraak, brand, toegangscontrole, buitendetectie...) zijn voorzien van batterijen die hun autonomie waarborgen in geval van (incidentele of opzettelijke) stroomonderbreking.

Tijdens de onderhoudsbezoeken, moeten deze batterijen getest worden (lading en stroomsterkte op basis van het verbruik van het systeem) en indien nodig vervangen.

Bij de alarmsystemen worden deze zelfs om de drie jaar preventief veranderd (verplichting).

Tijdens elke onderhoudsbeurt, moet de installatie getest, gecontroleerd en geregeld worden om zijn goede werking te garanderen.

Dit bezoek is ook een kans voor u om met onze technische medewerkers te discuteren over de nieuwe technologieën, onze nieuwe diensten, na te kijken of het beveiligingsniveau nog steeds voldoende toereikend is (inrichtingen van de lokalen, wijzigingen van de inhoud, programmering ...) en na te kijken of uw monitoring instructies nog geldig zijn (verandering van het personeel, telefoonnummers ...).

Vergeet niet dat een beveiligingssysteem 24/24u onder spanning staat, zelfs als het niet ingeschakeld is. Het wordt dus veel meer aangesproken dan de meeste elektronische apparaten ( huishoudelijke toestellen, TV-HIFI,  informatica..) en verdient daardoor een bijzondere aandacht.

Bij elke technische tussenkomst moet de technicus het gebruikersboekje invullen, vergelijkbaar met het onderhoudsboekje van uw wagen.

Hij noteert eveneens op zijn werkfiche de testen, de controles en de herstellingen die hij heeft uitgevoerd.

Het jaarlijks onderhoud van uw beveiligingssysteem zal bijdragen aan zijn duurzaamheid en u vrijwaren van vele ongemakken (valse alarmen, geblokkeerde toegangen, enz…)


Vacature
Contacteer ons voor een gratis offerte 02 726 11 42